Potensi

POSYANDU PAGERAYU DESA PAGERSARI

Posyandu Desa Pagersari :

Pagerayu 1 di Dusun Pagersari setiap hari selasa pekan ke 3

Pagerayu 2 di Dusun Bungkaran setiap hari selasa pekan ke 3

Pagerayu 3 di Kampung Pesantren setiap hari rabu pekan ke 3

Pagerayu 4 di Dusun Paturen Barat setiap hari selasa pekan ke 2

Pagerayu 5 di Dusun Paturen Timur setiap hari rabu pekan ke 2

Pagerayu 6 di Dusun Paturen Timur setiap hari rabu pekan ke 2

 

 

 

 

Share :